Elektronická komunikace s FÚ


  • 11. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

Od roku 2014 se v podstatě žádný živnostník nevyhne u některých úřadů elektronické komunikaci. Na výběr datové schránky nebo e-podpisem. Výhradně s elektronickou komunikací s úřady musí plátci DPH, jejichž roční obrat překračuje hranici 6 milionů korun.

Všichni tito podnikatelé musí veškerá podání pro finanční úřad činit elektronicky. Jedná se o daňová přiznání, hlášení, přílohy k přiznání nebo hlášení či o přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Jak již bylo řečeno, výjimku tvoří fyzické osoby, které neměly ve 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích alendářních měsících příjmy vyšší než 6 milionů korun. Pro komunikaci budou moci podnikatelé nebo společnosti využít kromě vlastních datových schránek  daňový portál (EPO), u kterého je možné odeslání formuláře s elektronickým podpisem nebo bez něj. V případě, že bude formulář odeslán bez elektronického podpisu, musí si uživatel vytisknout potvrzení o přijetí přiznání, které následně podepíše a do 5 dnů musí toto potvrzení dodat na finanční úřad. Elektronicky musí následně komunikovat s FÚ i plátce DPH, který ve zdaňovacím období měl povinnost odeslání jakéhokoli hlášení elektronicky.Všechna další podání, týkající se DPH, je pak povinen činit pouze elektronicky.

Platná ID datových schránek finančních úřadů

Název finančního úřadu ID datové Adresa
Generální finanční ředitelství p9iwj4f Lazarská 15/7,11722 Praha 1
Odvolací finanční ředitelství xjsn2gp Masarykova 31,60200 Brno
Specializovaný finanční úřad 7cs8cqe Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7,17000 Praha
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7nyn2d9 Štěpánská 619/28,11121 Praha
Finanční úřad pro Středočeský kraj 6sxny3p Žitná 12,12000 Praha 2
Finanční úřad pro Jihočeský kraj scdnz6b Mánesova 3a,37187 České Budějovice
Finanční úřad pro Plzeňský kraj gf9n2e3 Hálkova 14, 30572 Plzeň
Finanční úřad pro Karlovarský kraj q9in2ev Západní 19,36001 Karlovy Vary
Finanční úřad pro Ústecký kraj qjfn2bj Velká Hradební 39/61, 40021 Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký kraj zcqn2bf Třída 1. máje 97/25, 46007 Liberec
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj fj8ny4i Horova 17, 50002 Hradec Králové
Finanční úřad pro Pardubický kraj 95zn2bb Boženy Němcové 2625, 53002 Pardubice
Finanční úřad pro Kraj Vysočina tqjn2cy Tolstého 2, 56801 Jihlava
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj qdhny4c Náměstí Svobody 4,60200 Brno
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 25nnz67 Lazecká 545/22, 77911 Olomouc
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 4hun2cu Na Jízdárně 3163/3, 70900 Ostrava
Finanční úřad pro Zlínský kraj n69nz5y Třída Tomáše Bati 21, 76186 Zlín