Články na téma "Daně"


Novela Daňového řádu - lhůty pro podání daňových přiznání za rok 2020

Novela Daňového řádu - lhůty pro podání daňových přiznání za rok 2020

 • 18. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Lhůty pro podání daňových přiznání řeší § 136 Zákona 2802009 Sb. Daňový řád. Obecné lhůty se u některých daní prodlužují.

Změny v definicích majetku

Změny v definicích majetku

 • 14. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Zákon o daních z příjmů nově od 1. ledna 2021 definuje hmotný majetek, konkrétně potom samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory, jako „věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok“.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2021

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2021

 • 13. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Jako každý rok, tak i letos se navyšují minimální zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Pokud pro vás platí minimální záloha na zdravotní pojištění, je třeba tuto navýšit již při úhradě za leden 2021, tj. nejpozději do konce ledna, u sociálního pojištění se výměr zálohy upravuje až po podání přehledu o příjmech a výdají a pojistném za rok 2020, tj nejpozději při platbě za květen 2021.

Prodloužení termínu pro podání přiznání

Prodloužení termínu pro podání přiznání

 • 15. Březen 2020
 • Zuzana Dvořáková

Ministerstvo financí v přímé souvislosti se šířením COVID-19 vyhlásilo plošné promíjení pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob

Snížení DPH na vybrané zboží a služby

Snížení DPH na vybrané zboží a služby

 • 4. Leden 2020
 • Zuzana Dvořáková

V rámci novely zákona o EET se změny dotknout i sazeb DPH. Od května 2020 se sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby:

Zvláštní režim EET pro drobné podnikatele

Zvláštní režim EET pro drobné podnikatele

 • 4. Leden 2020
 • Zuzana Dvořáková

1.5.2020 vstupuje v platnost novela zákona o EET v ustanoveních týkajících se povinnost evidovat elektronicky hotovostní platby. Od tohoto data také budou moci podnikatelé, kteří splní určité podmínky, využívat místo EET tzv. zvláštní režim, tedy jakýsi offline systém evidence.

Základní náhrada v roce 2020

Základní náhrada v roce 2020

 • 4. Leden 2020
 • Zuzana Dvořáková

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje pro rok 2020 sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

Sociální a zdravotní pojištění, zálohy pro r. 2020

Sociální a zdravotní pojištění, zálohy pro r. 2020

 • 30. Prosinec 2019
 • Zuzana Dvořáková

Se zvyšováním průměrné mzdy dochází i ke zvyšování vyměřovacího základů pro odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění....

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019

 • 15. Říjen 2019
 • 0

FS prosadila přijetí Zákona č. 80/2019 Sb., kterým se upravuje výpočet DPH (už žádné koeficienty, jen částka /1,21 a základ *21/100) a zaokrouhlování částky k úhradě. Z počátku to vypadalo, že u bezhotovostních úhrad se musíme zaokrouhlování vyvarovat, dnes už Finanční správa zákon změkčuje a říká, že u zaokrouhlení do 1,- Kč můžeme postupovat stejně jako dříve, částku v nulové sazbě zaokrouhlit. Takže tím končí jedna z nesmyslných úprav zákona o DPH, se kterou se účetní teď 14 dnů potýkali....

Platnost certifikátů EET za nedlouho vyprší

Platnost certifikátů EET za nedlouho vyprší

 • 20. Srpen 2019
 • Zuzana Dvořáková

EET - evidujete v rámci I. a II. vlny EET? Tak zpozorněte. Certifikáty byly vydány jen na tři roky, Je třeba si nechat vygenerovat po 36 měsících nové....