Prodloužení termínu pro podání přiznání


  • 15. Březen 2020
  • Zuzana Dvořáková

Ministerstvo financí v přímé souvislosti se šířením COVID-19 vyhlásilo plošné promíjení pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832?fbclid=IwAR2D89lBKO2JKPUPFuziuHf7DmQzQcd5tMXORU6FOXBfHymE-NQFYqhqNiM