Články


Minimální zálohy na SP a ZP 2024

Minimální zálohy na SP a ZP 2024

 • 4. Leden 2024
 • Zuzana Dvořáková

Vzroste minimální vyměřovací základ Konsolidační balíček přináší hned několik změn v oblasti sociálního…

Změny v DPP na přelomu roku 2023 a 2024

Změny v DPP na přelomu roku 2023 a 2024

 • 3. Říjen 2023
 • Zuzana Dvořáková

 Od října 2023 nastávají velké změny u DPP. Jako první platí u DPP povinnost vést docházky a s tím je pak spojený…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2022

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2022

 • 10. Leden 2022
 • 0

U zdravotního pojištění si musí většina OSVČ zálohy navýšit už na začátku roku, u sociálního…

Novela Daňového řádu - lhůty pro podání daňových přiznání za rok 2020

Novela Daňového řádu - lhůty pro podání daňových přiznání za rok 2020

 • 18. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Lhůty pro podání daňových přiznání řeší § 136 Zákona 2802009 Sb. Daňový řád. Obecné lhůty se u některých daní prodlužují.

Změny v definicích majetku

Změny v definicích majetku

 • 14. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Zákon o daních z příjmů nově od 1. ledna 2021 definuje hmotný majetek, konkrétně potom samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory, jako „věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok“.

Minimální zaručená mzda v roce 2021

Minimální zaručená mzda v roce 2021

 • 13. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Naše sociálně levicová vláda nám opět nařizuje nové sazby minimálních zaručených mezd. Vůbec jí nezáleží na produktivitě práce našich zaměstnanců a touto líbivou politikou vůči nim přidala zaměstnavatelům opět pár vrásek na čele a to zvláště v době koronavirové....

Tuzemské cestovní náhrady 2021, stravenkový paušál, ceny PHM

Tuzemské cestovní náhrady 2021, stravenkový paušál, ceny PHM

 • 13. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Největší změna v oblasti stravného je možnost vyplácet zaměstnancům stravenkový paušál. Jeho maximální daňově odpočitatelná hodnota činí 75,60 Kč, což je představuje hodnotu 70 % horního limitu stravného ve státní sféře a odpovídá hodnotě dřívější stravenkové poukázky za cca 138 Kč, kterou si ale zaměstnanec dotoval srážkou ze mzdy v částce cca 62,- Kč.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2021

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2021

 • 13. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Jako každý rok, tak i letos se navyšují minimální zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Pokud pro vás platí minimální záloha na zdravotní pojištění, je třeba tuto navýšit již při úhradě za leden 2021, tj. nejpozději do konce ledna, u sociálního pojištění se výměr zálohy upravuje až po podání přehledu o příjmech a výdají a pojistném za rok 2020, tj nejpozději při platbě za květen 2021.

Prodloužení termínu pro podání přiznání

Prodloužení termínu pro podání přiznání

 • 15. Březen 2020
 • Zuzana Dvořáková

Ministerstvo financí v přímé souvislosti se šířením COVID-19 vyhlásilo plošné promíjení pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob

Snížení DPH na vybrané zboží a služby

Snížení DPH na vybrané zboží a služby

 • 4. Leden 2020
 • Zuzana Dvořáková

V rámci novely zákona o EET se změny dotknout i sazeb DPH. Od května 2020 se sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby: