Články


Snížení limitu hotovostních plateb

Snížení limitu hotovostních plateb

  • 13. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

Od 1.12.2014 došlo ke snížení limitu plateb v hotovosti na 270.000,- Kč (dosud 350.000,- Kč) Platba nad limit musí být bezhotovostně. Limit je uveden v § 4 Zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“

Nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb – „Mini One Stop Shop“

  • 12. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

S účinností od 1. ledna 2015 se u DPH mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb,…

Elektronická komunikace s FÚ

Elektronická komunikace s FÚ

  • 11. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

Od roku 2014 se v podstatě žádný živnostník nevyhne u některých úřadů elektronické komunikaci. Na výběr datové schránky nebo e-podpisem. Výhradně s elektronickou komunikací s úřady musí plátci DPH, jejichž roční obrat překračuje hranici 6 milionů korun.

Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti

  • 10. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

Režim přenesení daňové povinnosti je v platnosti od 1.4.2011 a k 1.1.2012 nabylo účinnosti ustanovení týkající se stavebních a montážních prací.