Snížení limitu hotovostních plateb


  • 13. Prosinec 2014
  • Zuzana Dvořáková

Od 1.12.2014 došlo ke snížení limitu plateb v hotovosti na 270.000,- Kč (dosud 350.000,- Kč) Platba nad limit musí být bezhotovostně. Limit je uveden v § 4 Zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.