Tuzemské cestovní náhrady 2021, stravenkový paušál, ceny PHM


 • 13. Leden 2021
 • Zuzana Dvořáková

Největší změna v oblasti stravného je možnost vyplácet zaměstnancům stravenkový paušál. Jeho maximální daňově odpočitatelná hodnota činí 75,60 Kč, což je představuje hodnotu 70 % horního limitu stravného ve státní sféře a odpovídá hodnotě dřívější stravenkové poukázky za cca 138 Kč, kterou si ale zaměstnanec dotoval srážkou ze mzdy v částce cca 62,- Kč.

 

Tuzemské stravné v roce 2021

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra (nejméně)

Státní sféra

5 až 12 hodin

91 Kč

91 Kč – 108 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

138 Kč

138 Kč – 167 Kč

Déle než 18 hodin

217 Kč

217 Kč – 259 Kč

Stravenkový paušál

Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2021 se tak bude jednat o částku 75,60  (70 % z 108 Kč).

 Systém stravenkových poukázek byl (a je) založený na tom, že zaměstnanec obdržel poukázku v hodnotě 138, ale ze mzdy mu bylo za ni sraženo nejméně 62,- Kč, které hodnotu poskytnutého stravného snižovalo na částku 76,- Kč, shodnou s hodnotou dnešního stravenkového paušálu. Finančně se tedy pro zaměstnance nic nemění. Změna nastává v tom, že peníze bude mít vyplaceny rovnou v hodnotě daňově odčitatelného stravného a kdo je zvyklý na papírové poukázky ve vyšších hodnotách, budou mu tyto zřejmě chybět. 

Snížené stravné

Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Základní náhrada v roce 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2021 činí:

 • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
 • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč u motorové nafty,
 • 5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.