Novela Daňového řádu - lhůty pro podání daňových přiznání za rok 2020


  • 18. Leden 2021
  • Zuzana Dvořáková

Lhůty pro podání daňových přiznání řeší § 136 Zákona 2802009 Sb. Daňový řád. Obecné lhůty se u některých daní prodlužují.

Obecná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, která je tři měsíce od posledního dne zdaňovacího období, zůstává zachována, tj. zpravidla 1.4. s případným zohledněním dnů víkendu či svátků. 

Obecná lhůta se prodlužuje:

- na 4 měsíce po skončení zdaňovacího období pokud nebylo podáno nejpozději do tří měsíců po skončení zdaňovacího období a následně bylo podáno elektronicky

- na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období pokud nebylo podáno nejpozději do tří měsíců po skončení zdaňovacího období a následně bylo podáno daňovým poradcem

Dosud bylo nutné dát daňovému poradci plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání, nově již není třeba doručovat plnou moc před uplynutí tříměsíční lhůty, ale pokud dojde k tomuto určitému podání, kdy daňový poradce podá daňové přiznání jako zmocnitel, prodlužuje se tím lhůta ex post se zpětnými účinky.

Tato pravidla jsou účinná již pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 a platí jak pro právnické tak i pro fyzické osoby. 

Přiznání k dani silniční se standardně podává do 31. ledna. Vzhledem ke koronavirové epidemii však lze přiznání beztrestně podat až do 1. dubna. Ministryně financí totiž kvůli koronaviru rozhodla o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021. Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února.

Stejná podmínka platí i pro daňové přiznání k dani z nemovitosti. Standardně se podává do konce ledna při pořízení nové nemovitosti nebo při změně stávajících k 1.1. daného zdaňovacího období. Ministryně financí ale vyhlásila kvůli koronaviru daňový pardon a přiznání lze beztrestně podat až do 1. dubna. Kdo však tento termín nestihne, bude se mu sankce počítat už od původní lhůty. Natrvalo se naopak mění systém místních koeficientů. U této daně doporučujeme navštívit místně příslušný Finanční úřad a koeficienty si nechat zjistit zde. Správci v těchto oddělení daní veskrze ochotně s vyplněním přiznání pomohou.