Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 2021


  • 13. Leden 2021
  • Zuzana Dvořáková

Jako každý rok, tak i letos se navyšují minimální zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Pokud pro vás platí minimální záloha na zdravotní pojištění, je třeba tuto navýšit již při úhradě za leden 2021, tj. nejpozději do konce ledna, u sociálního pojištění se výměr zálohy upravuje až po podání přehledu o příjmech a výdají a pojistném za rok 2020, tj nejpozději při platbě za květen 2021.

Sociální pojištění v roce 2021

 

Rok

2020

2021

Maximální vyměřovací základ

1 672 080 Kč

1 701 168 Kč

Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)

104 508 Kč

106 332 Kč

Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)

41 808 Kč

42 540 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ

8709 Kč

8861 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ

3484 Kč

3545 Kč

Minimální měsíční záloha HČ

2544 Kč

2588 Kč

Minimální měsíční záloha VČ

1018 Kč

1036 Kč

Rozhodná částka pro VČ

83 604 Kč

85 059 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

6000 Kč

7000 Kč

Minimální nemocenské

126 Kč

147 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění

3000 Kč

3500 Kč

 

 

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021

 

Rok

2020

2021

Minimální vyměřovací základ

17 417,50 Kč

17 720,50 Kč

Minimální měsíční záloha

2 352 Kč

2 393 Kč