Snížení DPH na vybrané zboží a služby


 • 4. Leden 2020
 • Zuzana Dvořáková

V rámci novely zákona o EET se změny dotknout i sazeb DPH. Od května 2020 se sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby:

Sníží se DPH na vybrané zboží a služby

 

V květnu 2020 zřejmě, pokud se nestane nic mimořádného, odstartuje tedy EET pro řemeslníky, advokáty či lékaře a všechny ostatní podnikající, kteří dosud neevidují. Změny se dle novely zákona dotknout i sazeb DPH. Od května 2020 se sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech, 
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.