Základní náhrada v roce 2020


  • 4. Leden 2020
  • Zuzana Dvořáková

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje pro rok 2020 sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

Základní náhrada v roce 2020

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,20 Kč.

Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku zaznamenal pouze velmi mírný vzestup, v jehož důsledku se mění sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel. Zvyšuje se o deset haléřů.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad podle § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2020

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Aktuální průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování. Protože odborná veřejnost doporučovala rovněž stanovení tzv. referenční ceny, která by pomohla řešit účtování v případě nabíjení soukromých elektromobilů pro služební účely v situaci, kdy není možné doložit skutečnou cenu za dané dobíjení, vyhláška pro rok 2020 obsahuje i tuto variantu. 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude pro rok 2020 činit:

  • 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 31,80 Kč u motorové nafty,
  • 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.