Zvláštní režim EET pro drobné podnikatele


  • 4. Leden 2020
  • Zuzana Dvořáková

1.5.2020 vstupuje v platnost novela zákona o EET v ustanoveních týkajících se povinnost evidovat elektronicky hotovostní platby. Od tohoto data také budou moci podnikatelé, kteří splní určité podmínky, využívat místo EET tzv. zvláštní režim, tedy jakýsi offline systém evidence.

Zvláštní režim pro drobné podnikatele

 

Jak všichni víme, od 1.5.2020 vstupuje v platnost novela zákona o EET v ustanoveních týkajících se povinnost evidovat elektronicky hotovostní platby v ostatních oborech podnikání, které dosud evidovat nemuseli. Od tohoto data také budou moci podnikatelé, kteří splní určité podmínky, využívat místo EET tzv. zvláštní režim, tedy jakýsi offline systém evidence. Místo elektronické evidence tak půjde při uskutečnění tržby vystavit účtenku z bločku účtenek, který si podnikatel předtím vyzvedne na finančním úřadu. Za každé kalendářní čtvrtletí pak podnikatel pošle na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Kromě poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, může tímto způsobem evidovat fyzická osoba, která:

  • není plátcem daně z přidané hodnoty a
  • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
  • zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

 

V žádosti o povolení zvláštního režimu musí podnikatelé doložit, že splňují podmínky pro povolení offline režimu, což může být především u odhadu budoucích tržeb problém. Přestože offline režim evidence půjde využít až od května 2020, už nyní mohou podnikatelé podat žádost o jeho povolení. Vzhledem k tomu však, že některá ustanovení novely nabudou účinnosti až v únoru, začnou se úřady žádostmi zabývat nejdříve právě 1. února 2020.