Třetí vlna EET


  • 24. Květen 2017
  • 0

Třetí vlna EET - kdo do ní spadá?

Třetí vlna zavádění EET…

Elektronická evidence, tedy online kontrola tržeb, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo kartou. 
Všechny platby se evidují do centrálního úložiště Finanční správy
Pravidla platná pro elektronickou evidenci tržeb jsou zakotvena v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

 

Podnikatelé se zapojují postupně takto:

  • v   1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi – od 1. července 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

 

Ve třetí fázi se začne elektronická evidence tržeb týkat všech ostatních podniků, které nejsou zařazené do 1., 2. ani 4. fáze.

Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 45.4 (vyjma obchod s motocykly a jejich díly), 48-94, 97-99.

V této fázi začnou elektronicky evidovat zejména tyto obory:

 

·         zemědělství, lesnictví, rybářství

·         těžba a dobývání,

·         zpracovatelský průmysl,

·         výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,

·         zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,

·         stavebnictví,

·         servis aut a motorek,

·         doprava a skladování,

·         informační a komunikační činnosti,

·         peněžnictví a pojišťovnictví,

·         činnost v oblasti nemovitostí,

·         profesní, vědecké a technické činnosti,

·         administrativní a podpůrné činnosti,

·         veřejná správa a obrana,

·         vzdělávání,

·         zdravotní a sociální péče,

·         kulturní, zábavní a rekreační činnosti,

·         ostatní činnosti,

·         činnosti domácností,

·         činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.