Tuzemské stravné pro rok 2020


  • 4. Leden 2020
  • Zuzana Dvořáková

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty se uvádí v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce a jsou i pro rok 2020 novelizovány.

Tuzemské stravné v roce 2020

 

    Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty se uvádí v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Jsou zde uvedeny dvakrát. Paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den.

Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného. Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může rovněž na stravném vyplatit více, než činí stanovené minimum. Ovšem stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní správu bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra

Státní sféra

5 až 12 hodin

87 Kč

87 Kč – 103 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

131 Kč

131 Kč – 158 Kč

Déle než 18 hodin

206 Kč

206 Kč – 246 Kč

 

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Snížené stravné

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  •          70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  •          35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  •          25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.