Změny ve výplatách dávek v dočasné pracovní neschopnosti


  • 4. Únor 2019
  • 0

Od července by mělo dojít ke změnám ve výplatách dávek v DPN

Změny ve výplatě dávek v dočasné pracovní neschopnosti od července 2019

Podle schválené novely zákoníku práce bude zrušena karenční doba. Firmy tak budou náhradu mzdy zaměstnancům na neschopence vyplácet hned od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. Opět půjde o 60 procent z vyměřovacího základu. Firmy budou náhrady vyplácet do 14. dne nemoci jako dosud.

Zaměstnavatelé mají jako kompenzaci za proplácení náhrad i v prvních třech dnech nemoci dostat o 0,2 procentního bodu nižší nemocenské pojištění (z 2,3 na 2,1 % hrubé mzdy), které platí svým zaměstnancům.

Jak to bude se živnostníky?

Pro živnostníky se nemění nic v rámci výplat dávek. Na OSVČ dopadne pouze změna sazby nemocenského pojištění, která se sníží z 2,3 na 2,1 procenta. Pokud si nemocenské pojištění platí, budou i dál dostávat nemocenskou od státu až od 15. dne pracovní neschopnosti.

Kolik za to zaplatí stát?

Státní pokladna má na snížené sazbě nemocenského pojištění přijít o zhruba tři miliardy korun ročně. K růstu nákladů může dojít i se zvýšením nemocnosti, se kterým se po zrušení karenční doby počítá.

Výpočet nemocenského

Výše nemocenského za kalendářní den činí do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se provede tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 procent, z částky nad první redukční hranicí do druhé redukční hranice se počítá 60 procent, z částky nad druhou redukční hranicí do třetí redukční hranice se počítá 30 procent a k částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží.

Redukční hranice činí:

  • 1. redukční hranice – 1090 Kč
  • 2. redukční hranice – 1635 Kč
  • 3. redukční hranice – 3270 Kč